trarenderu

Fotoğraf AŞK’tır AŞK - 24.02.2015

Fotoğraf, sevgili Tahir Özgür’ün deyimiyle “aşk olmalı aşk.” Ve bu hafta Arka Plan’da Fotoğraf Aşktır, Aşk.Fo­toğraf, yaşam belirtisidir. Zamandır, hikayedir, belgedir...

Serkan HEKİMCİ gözüyle: Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, fotoğraf makineleri konu seçmek gibi bir irade­ye sahip olmadıkça, bu iş insana ait olacaktır.

Tahir ÜN gözüyle: Fotoğraf bir tatmin yolu. söyleyecek­lerinizi içine atmamanızı sağlıyor. Görselliği kullanarak, bazen fısıldayarak, bazen de haykırarak ifade olanağı bulabiliyorsunuz.

Erdal KINACI ise: Önüne gelen görüntünün photo (ışık) grap (grafik)’ni okuyabili­yorsan sen artık fotoğrafçısın. Ayrıca fotoğraf gerçeği söylemez. Bir yorumdur. Fo­toğrafçının o an ki duygu durumunu yansıtır. Olan değil, fotoğrafçının göstermek isteğidir, gördüğümüz...

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU: Hiçbir öğrencimde daha kitabımı görmedim. Tabi ki öğrenci illede almak zorunda değil ama en azından otuz öğrenciden bir tanesinde görmek isterdim, mutlu olurdum ama maalesef henüz görmedim. Ayrıca çektiğiniz fotoğrafa bakın, bu fotoğraf bir ihtiyacı mı gideriyor, yoksa bir iletişim kaygısı mı taşıyor. İletişim kaygısı varsa “sanat”, ihtiyacı gideriyorsa “zanaattır”.

Prof. Sabit KALFAGİL: Çanta elde dolananların da arada bir iyi fotoğrafa rastlamala­rı mümkündür, yeter ki gördükleri anda fotoğrafı tanıyabilsinler.

Nadir EDE: Uygun zamanda çekilmiş, amacına uygun bir fotoğrafın etkisi, uzun bir filmin etkisinden daha kalıcıdır.

Kazım ZAİM: Fotoğraf görsel eserden önce fikri eserdir. Fikrini iyi kullanan ve görsel­leştiren, fotoğrafta da başarılı olur.

Ustaların ustası Ersin ALOK gözüyle: Fotoğraf da sonuçta bir kalem gibidir. Bazıları onu daha fazla derinleştirecek, bazıları daha az. Her çekilen fotoğraf, fotoğraf değildir...

Çerkes KARADAĞ: Fotoğraf rahatsız edici oldukça mesajını ortaya koyar. Mutlaka, rahatsız etmeli, fotoğrafçıyı bile.

Tuğrul ÇAKAR: Makinanı boynuna asacağına beynine as.

Ve ustam, S. Haluk UYGUR: Fotoğraf daima doğruyu söyler veya doğruyu söylediği ölçüde etkilidir. Ama kimin doğrusunu? Sadece fotoğrafçının!.. Fotoğraf ne kadar güzel olursa, fotoğrafçının doğrusu o kadar kamuoyunun doğrusu haline gelir. Geri kalanlar ise yalan...

Ustama katılmamak elde mi? Neden fotoğraf yapıyoruz? Halbuki günde milyonlarca kare fotoğraf yapılıyor. Fotoğraf bir yerde diğerlerinden ayrılmalı. Yine ustamın dediği gibi FOTOĞRAF BİRŞEYLERİ DEĞİŞTİRMELİ. Neden sorusuna anında cevap verebilmeli.

Ruh olmalı, ötekileştirmemeli, gerçekten din, dil, siyaset, karıştırmamalı...

Fotoğraf, sevgili Tahir Özgür’ün deyimiyle “aşk olmalı aşk.” Ve bu hafta Arka Plan’da Fotoğraf Aşktır, Aşk.Fo­toğraf, yaşam belirtisidir. Zamandır, hikayedir, belgedir...

Serkan HEKİMCİ gözüyle: Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, fotoğraf makineleri konu seçmek gibi bir irade­ye sahip olmadıkça, bu iş insana ait olacaktır.

Tahir ÜN gözüyle: Fotoğraf bir tatmin yolu. söyleyecek­lerinizi içine atmamanızı sağlıyor. Görselliği kullanarak, bazen fısıldayarak, bazen de haykırarak ifade olanağı bulabiliyorsunuz.


Oysaki günümüz sadece fotoğrafında değil gerçek hayattan karelerde de egolar, ik­tidar hırsları, biz olmalar yerine ben olmalar, çağdaşlıktan bahsedenler, hümanist yaklaşımı sadece sözde uygulayıp, insanları ötekileştirenler hemen yanı başımızda.

Tek bir soru: Fotoğraf bunun neresinde? Bana fotoğrafını göster sana kim olduğunu söyleyim. Hayatın gerçeği, hayatın arka planı, yani nasıl nerede olursak olalım, sa­dece başroller değişecek. Oysaki üstatların sözlerinin doğruluğunu anladığımızda, tecrübelerin bileşkesiyle yoğrulmuş ve her biri ayrı manaya gelen sözleriyle aslında fotoğrafların arka planını aktarmaya çalıştıklarını da anlayacağız.

Saygıdeğer okuyucular son olarak fotoğrafçı; “doğumundan itibaren kendi dünyasını yansıtır” yani bir nevi kronolojik sıra ile gelişim söz konusudur. Kırılma an­ları vardır. Makine hediye edilmesi ve tanışma-tanıma gibi etkenler. Bazen de buh­ranlı günlerinde dip yapmışken sıçrama ile tavan yapacaktır. “Fotoğraflarına baktı­ğınızda, aslında fotoğrafçıyı görürsünüz”. Saygılarımla


Dünyayı değiştiren fotoğraflar; (basım sırasına göre) 1-Times Square; Alfred Eisenstaedt, 1945 2. Dün­ya Savaşı’nın bitişi hakkında Amerikalıların hislerini daha iyi özetleyen bir fotoğraf yok. 2-İnfaz; Eddie Adams,1968 General Nguyen Ngoc Loan bir mahku­mu infaz ediyor. Güney Vietnam’da fotoğrafçı Eddie Adams tarafından çekilen bu kare, Vietnam Sava­şı’nın ikonu oldu. 3-Göçmen Anne; Dorothea Lange, 1936 Yedi çocuğunu besleyebilmek için otomobilini

satan bu annenin görüntüsü Büyük Buhran’ın temsil eden kare oldu. 4-Afgan Kızı; Steve McCurry, 1984 Gerçek kimliği 2002’ye kadar bilinmiyordu. Adı, Sharbat Gula. Yüzü, Natio­nal Geographic kapakları içinde en çok bilineni ve mücadelenin zorluklarının simgesi haline geldi. 5- Tianenmen Meydanı; Jeff Widener,1989 Çinli protestoculardan adı bilinmeyen bu kişi, kısa bir süre sonra askerler tarafından götürüldü. Barışçıl direnişin dünyadaki en önemli örneklerinden biri olan bu kareden sonra protestocudan haber alınamadı.


Read 1064 times